Tarih Bölümü, 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuş, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında lisans eğitimi için öğrenci alımına başlamıştır. Bölümümüz, Eskiçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi olmak üzere altı ana bilim dalından oluşmaktadır. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında tezli yüksek lisans programı açılmıştır. Lisansüstü düzeyde öğretim veren programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yüksek Lisans derecesi (Master of Arts = M. A.) almaya hak kazanmaktadırlar.

Tarih Bölümü, tarih alanında uzman akademisyenler yetiştirmek amacıyla bir eğitim-öğretim programı yürütmektedir. Eğitim ve öğretim planlarında zorunlu olan derslere ek olarak öğrencilerin tarih biliminde uzmanlaşmak istedikleri alana göre seçebilme şansları bulunan seçmeli dersler mevcuttur. Bununla birlikte ilgili alandaki her hizmet sahasında ya da iletişimde yetişmiş personel sağlamak da hedefler arasındadır. Bunlar Kamu hizmeti, yerel, bölgesel idare, personel yönetimi, gazetecilik, uluslararası organizasyonlar, turizm, kültürel mirasın yönetimi ve değerlendirilmesi ve arşivler, müzeler, kütüphaneler de dâhil olmak üzere bunların yan dalları olarak belirlenebilir.

Tarih Anabilim Dalı’ndan mezun olan öğrenciler, araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak üniversitelerde akademik hayatlarına devam edebilecekleri gibi, tarihî konularda araştırma ve inceleme yapan diğer kamu ve özel sektörde de iş imkânı bulabilirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci, Tarih bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.

  • Başvuru koşulları her dönem kontenjanlar açıklanırken ayrıca duyurulmaktadır.